Ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή στην παραλία


Όλες οι παραλίες είναι κοινόχρηστου χαρακτήρα και επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Στις οργανωμένες παραλίες θα πρέπει να προβλέπεται ελεύθερος χώρος και για τους υπόλοιπους λουόμενους. Continue reading “Ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή στην παραλία”